() () () () () () ()

Beurshalte Nieuws Beursnieuws en de laatste beursupdates over aandelen, aandelenmarkten, AEX, grondstoffen, vastgoed en meer.

De toekomst voor wind- en zonne-energie oogt steeds rooskleuriger

0 Comments
2329
26 jun 2017

De discussie leek al lang in het voordeel van de renewables beslecht. Die zouden over niet al te lange termijn de dominantie van de fossiele brandstof in de energievoorziening definitief breken. Het besluit van Trump om uit het verdrag van Parijs te stappen en om de productie van kolen te gaan stimuleren heeft ieder geval de voorstanders van de status quo weer nieuwe moed gegeven om de discussie opnieuw te voeren.

Het lijkt er echter meer en meer op, dat het hier om achterhoedegevechten zal gaan. Die indruk dringt zich onweerstaanbaar op bij het doorbladeren van het New Energy Outlook report van Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Het is in landen als Duitsland en Australië nu al goedkoper om elektriciteit met zonne-energie op te wekken, dan met kolen. In 2021 zal dit omslagpunt ook bereikt zijn in grote landen als China, India en Mexico. We hebben het dan wel over ongesubsidieerde zonne-energie. Het gaat hard de komende decennia denken ze bij BNEF. Tegen 2040 zal meer dan 30% van de elektriciteit in de wereld opgewekt worden met wind en zon tegen 5% vandaag de dag.

Het optimisme van BNEF staat in schril contrast met de verwachtingen, zoals geformuleerd door bedrijven als Exxon en BP Group. De gevestigde orde denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen. Bij Exxon denken ze dat het aandeel van zon en wind in 2040 niet boven 11% zal uitstijgen. Het is verleidelijk om de scenario’s van de oliemaatschappijen af te doen als pure praatjes voor de Bühne, bedoeld om het publieke debat te beïnvloeden. Dan gaan we er toch aan voorbij dat deze bedrijven op basis van dergelijke scenario’s hun investeringsbeslissingen nemen. Het grote verschil in uitkomsten is verklaarbaar, omdat het altijd weer gaat om scenario’s voor de toekomst. Het zijn weliswaar goed beredeneerde scenario’s maar uiteindelijk toch niet meer dan dat.

Bij BNEF kijken ze vanuit het verleden naar de toekomst en op basis daarvan denken ze dat de huidige status quo, waarbij big oil blijft domineren, onwaarschijnlijk is. De analisten stellen dat het afgelopen decennium de kosten voor wind en zon met respectievelijk 71% en 83% zijn gedaald. Deze lijntjes doortrekkend naar de toekomst denken ze bij BNEF dat de kosten voor opwekking van elektriciteit voor wind met 47% omlaag kunnen en voor zon met 66%. Grote zonne-energieparken kunnen misschien al kort na 2020 goedkoper elektriciteit opwekken dan kolen gestookte centrales. Misschien al kort na 2023 kunnen wind en zon in sommige landen al goedkoper elektriciteit leveren dan zelfs gasgestookte centrales.

Het Internationaal Energie Agentschap deelt niet het optimisme van BNEF, maar evenmin de conservatieve uitkomsten van Exxon. Het IEA neemt met een schatting van 21% een middenpositie in. Daarbij zij aangemerkt dat dit percentage alleen haalbaar is als overheden hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat ze een beleid ontwikkelen om broeikasgassen daadwerkelijk terug te dringen. De voorspellingen van BNEF zijn niet gebouwd op krachtige overheidsbemoeienis. Het verwacht daarom dat de rol van fossiele brandstof bij de opwekking van elektriciteit in 2040 verre van uitgespeeld is, al was het maar als backup. Renewable energy is nog steeds geen 100% betrouwbare leverancier.

BNEF bouwt zijn scenario ook op de verwachtingen dat investeringen in en door de energiesector zullen neervallen bij zon en wind. Tussen 2017 en 2040 zullen investeringen in renewables wereldwijd naar schatting $ 7,4 biljoen bedragen. Dat is ongeveer 75% van de totale investeringen in energieopwekking. Overigens zijn deze duizelingwekkend grote investeringen in renewables onvoldoende om de wereldwijde temperatuurstijging onder 2% te houden. Daarvoor moeten nog radicalere stappen gezet worden, concludeert BNEF!

Word nu lid. Het is gratis.

Aanmelden>

Disclaimer: Bovenstaand artikel is geen professioneel beleggingsadvies en het is ook geen uitnodiging om te gaan beleggen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het artikel is louter de persoonlijke mening van de auteur.

0.0
Laatst gewijzigd op: dinsdag 30 november -1 00:00
Related Articles: De cost gaet voor de baet uyt Vijf waarschuwingssignalen voor stress op de financiƫle markten De robot is de panacee voor Japans demografische problemen Belastingverlaging in de VS goed nieuws voor aandelenmarkten Westerse beleggers hebben koudwatervrees voor de Opkomende Markten Het succes van de elektrische auto is vitaal voor de koperprijs Vijf aandelen die erg kwetsbaar zijn voor een komende correctie Voor het Franse Carrefour zijn robots de sleutel naar de toekomst BMW en Daimler verschillen in hun kijk op de toekomst van de auto Vijf groeiaandelen die nog steeds koopwaardig zijn
Solar