() () () () () () ()

Beurshalte Nieuws Beursnieuws en de laatste beursupdates over aandelen, aandelenmarkten, AEX, grondstoffen, vastgoed en meer.

Microsoft en Amazon bepalen de economie van vandaag en morgen

0 Comments
1368
22 mei 2017

Het lijken waarheden als koeien. Competitie is oke, maar monopolies deugen niet. In de economie van vandaag, zo leert de theorie, domineert de competitie en is het monopolie een ding van gisteren. In 1911 werd Standard Oil in stukken geknipt en in 1984 gebeurde dat met AT&T. Als we ons in deze eeuw druk maken over bedrijven die zo groot zijn dat ze een gevaar voor de maatschappij zijn, dan denken we al gauw aan banken. 

Maar er hangt weer verandering in de lucht. Dit keer richt de aandacht zich echter niet op de dreiging van grote faillissementen, maar op een overkill aan succes. De beste voorbeelden van bedrijven die misschien wel te succesvol zijn, vinden we in de online wereld. Facebook is de reus binnnen de sociale media en Amazon domineert de retail. Recent Amerikaans onderzoek laat echter zien dat het bedrijfsleven meer en meer geconcentreerd raakt. Grote bedrijven slagen erin om steeds meer marktaandeel te winnen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw hadden de vier grootste spelers in elke sector van de Amerikaanse industrie een marktaandeel van gemiddeld 38%. Drie decennia later is dat aandeel opgelopen naar 43%.

Zowel op het eerste als het tweede gezicht is dit een verrassende trend. Het lag toch in de lijn der verwachtingen dat door de de groei van de wereldeconomie markten concurrerender zouden worden. Deregulering en globalisering zouden de competitie intensiveren. Nieuwkomers uit de Opkomende Markten zouden de gevestigde orde omver werpen. Dit alles is niet gebeurd. De meest voor de hand ligggende verklaring is, dat de gevestigde orde gewoon goed is in wat ze doet. De gevestigde grote spelers zijn niet bang voor de (nieuwe) concurrentie. Ze zien die juist als een kans. De nieuwe supersterren van het bedrijfsleven zijn efficenter. Ze verkopen meer tegen lagere prijzen, waardoor ze vettere marges opstrijken. De kracht van de nieuwe supersterren is niet, dat ze de competitie vermijden, maar juist dat ze die verslaan.

Dat hoeft geen slecht nieuws te zijn, maar het is toch ook geen goed nieuws. De opkomst van de superster is misschien wel de beste verklaring voor een zorgwekkende trend die sinds de jaren tachtig steeds prominenter is geworden. Het werknemer krijgt een steeds kleiner deel van de economische koek. Het aandeel van de werknemer varierend van de vakkenvuller tot de ceo is sinds de jaren tachtig gedaald van 66% nar 60%. De vaak gehoorde verklaring voor die teruggang is, dat de globalisering nadelig uitpakt voor de westese werknemer, maar positief voor het grenzeloos kapitaal.

Het genoemde onderzoek laat echter zien dat de opkomst van de Superster in dit proces zeer zeker een rol speelt. Deze supersterren kennen een heel hoge productiviteit. Ze doen steeds meer met steeds minder en het zijn juist de aandeelhouders die profiteren van de extra toegevoegde waarde. Door hun dominante positie is dit de bovenliggende trend in heel de economie. Voor beleidsmakers en politici is dit een onaangename gewaarwording. Enerzijds profiteert de economie van deze productieve en innovatieve bedrijven. Anderzijds zijn de bijkomende gevolgen zeer ongewenst.

Hoe dit alles uiteindelijk gaat uitpakken laat zich moeilijk raden. Twee scenario’s liggen voor de hand. De eerste is dat van Amazon. De toekomst is dan die van de aanhoudende harde concurrentiestrijd. Dat pakt goed uit voor de consument, maar slecht voor de werknemer. De supersterren slagen er in om elke competitie te smoren. Het 2de scenario is dat van Microsoft. In de jaren negentig van de de vorige eeuw was Microsoft een nagenoeg onaantastbare grootheid. Het bedrijf werd daardoor steeds zelfgenoegzamer en keerde zich min of meer af van de rest van de wereld. In beide scenario’s is de echter de doorsnee burger het slachtoffer. Dat is een onaantrekkelijke gedachte met waarschijnlijk zeer onvoorspelbare consequenties.

Word nu lid. Het is gratis.

Aanmelden>

Disclaimer: Bovenstaand artikel is geen professioneel beleggingsadvies en het is ook geen uitnodiging om te gaan beleggen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het artikel is louter de persoonlijke mening van de auteur.

0.0
Laatst gewijzigd op: -/-
Related Articles: Waarom voelt de wereldeconomie zo kwetsbaar aan? Zorgen nemen toe over Amerikaanse economie Amazon laat de markten beven Amazon maakt korte metten met Amerikaanse retailers Vijf aandelen die sneller groeien dan Amazon Alibaba wil de concurrentie met Amazon aan Dow Jones index zegt niets over economie Is deflatie wel zo noodlottig voor onze economie? Microsoft en Linkedin zetten de toon in de techsector De modernisering van Microsoft kost meer tijd
amazon microsoft