() () () () () () ()

Veelgestelde vragen

Wat is beurshalte?

Van beleggers voor beleggers: beurshalte opgericht door mensen met meer dan 20 jaar professionele ervaring in het beleggingsvak. De site is bedoeld voor zowel particuliere als zakelijke beleggers van elke leeftijd, die graag onafhankelijk geïnformeerd willen worden. De belegger, die vraagtekens zet bij de kwaliteit van dienstverlening door de gevestigde banken en vermogensbeheerders.

Doen jullie ook aan beleggingsadvies?

beurshalte geeft geen beleggingsadvies, maar verschaft informatie die u de belegger helpt beter te begrijpen welke krachten de financiële markten beïnvloeden. De financiële markten beïnvloeden zelf de wereld, maar de wereld beïnvloedt ook weer de financiële markten. beurshalte wil die wisselwerking blootleggen.

Wat voor informatie verschaft beurshalte?

beurshalte verschaft informatie op verschillende niveaus. Dagelijks kunt u korte berichten lezen over wat er gebeurt in de wereld. Daarnaast kunt u zich abonneren op nieuwsbrieven en columns van de verschillende redactieleden. Sommige zijn gratis en voor andere vragen we een kleine vergoeding. In de nieuwsbrieven en columns geeft de redactie zijn kijk op de wereld. Dat kan op macro-economisch niveau zijn, maar ook op bedrijfsniveau. Steeds opnieuw staat in alle nieuwsbrieven en columns een thema centraal. Hoe beïnvloeden gebeurtenissen op macro- , micro- en mezzoniveau de financiële marketen en derhalve uw beleggingsportefeuille.

Waarom beleggen?

Wat te doen met geld dat nog geen bestemmig heeft? U kunt het thuis veilig in een kluis stoppen. Op termijn zal dat geld dan minder waard worden door inflatie. Alle producten worden duurder en het geld in de kluis groeit niet. Dus op termijn kunt u met dat geld minder kopen. Het wordt dus minder waard. U kunt er ook voor kiezen om te beleggen. Op de belegging hoopt u rendement te maken, zodat het geld aangroeit. Dit kan op verschillende manieren. Over het algemeen geldt: hoe hoger het rendement, hoe groter het risico. Er zijn echter verschillende manieren om die kans op verlies te beperken.

Wat is beleggen?

De essentie van beleggen is eigenlijk heel simpel. Wanneer u iets goedkoop koopt en het daarna voor meer geld verkoopt, heeft u een goede belegging gedaan. Wanneer een aandeel goedkoop is en wat vervolgens de beste koers is om te verkopen is echter niet altijd gemakkelijk te bepalen. Veel factoren zijn van invloed en lang niet altijd kan de richting van de koers met zekerheid worden voorspeld. Het komt dan vaak op gevoel aan. Het beroemde fingerspitzengefühl om op het juiste moment te kopen en te verkopen. Daarnaast zijn er veel verschillende manieren om te beleggen. U kunt beleggen in aandelen, obligaties, sprinters, opties, beleggingsfondsen enzovoort. Al die beleggingsinstrumenten hebben een eigen karakter. Uit die vele mogelijkheden kiest u karakters die het beste bij u en uw beleggingsdoelstelling passen.

Wat zijn aandelen?

Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Als u gaat beleggen in aandelen, kunt u dividend ontvangen, dat is een vorm van winstdeling. U profiteert ook van een eventuele koersstijging van het aandeel, uw aandelen worden dan meer waard.

Als u aandeelhouder bent, bent u eigenaar van een deel van het vermogen van een onderneming. U deelt dan ook mee in de eventuele winst of het verlies. De waarde van uw aandelen hangt samen met de bedrijfsresultaten en de toekomstverwachtingen van het bedrijf. Als aandeelhouder heeft u het recht om op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) het woord te voeren en heeft u stemrecht.

Wat zijn obligaties?

Beleggen in obligaties betekent dat u geld uitleent aan een onderneming of overheid. In ruil voor de lening krijgt u een rentevergoeding. Deze wordt meestal jaarlijks uitgekeerd.

Een obligatie is een lening. Als u een obligatie koopt, leent u geld uit. Dat kan aan een onderneming zijn of aan een overheid. Meestal ontvangt u, als obligatiehouder, een vergoeding in de vorm van een couponrente. Obligaties kunnen beursgenoteerd zijn. Dat betekent dat u op de effectenbeurs kunt beleggen in obligaties..

Wat is een future?

Een future (of termijncontract) is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs. Men komt dus een transactie in de toekomst overeen. In de financiële wereld is een future een derivaat (een afgeleid product). Dit betekent dat het zijn waarde ontleent aan de prijs van een ander product. Datgene waar de future betrekking op heeft staat bekend als onderliggende waarde. De futures hebben gestandaardiseerde contractspecificaties. In het geval van de aardappelfutures is bijvoorbeeld vastgelegd dat het gaat om 25.000 kilo, het ras bintje, een minimumdoorsnede van 50 millimeter, frietgeschikt en geteeld op kleibodem. Eén future-contract kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op 5000 bushels graan van een bepaalde kwaliteit of op 1000 barrels olie.