() () () () () () ()

Beurshalte Nieuws Beursnieuws en de laatste beursupdates over aandelen, aandelenmarkten, AEX, grondstoffen, vastgoed en meer.

De wereld zwemt in de olie!

0 Comments
4500
21 nov 2018

Elk jaar heeft zijn eigen deuntje als het om de ontwikkeling van de olieprijs gaat. Dit jaar was het verhaal dat de olieprijs zou gaan stijgen naar misschien wel een niveau van $ 100 per vat. Productiebeperkingen door OPEC in combinatie met een sterke economische groei en een boycot van Iran zou de wereld opschepen met tekorten. In oktober leek het erop dat het refrein van $ 100 per vat de winnende hit in 2018 zou worden. In luttele weken tijd is de olieprijs van een niveau van pakweg $ 85 per vat naar beneden geduikeld richting $ 60 per vat.

Het lijkt aannemelijk dat een olieprijs rond een niveau van $ 55 - $ 65 voor de komende jaren waarschijnlijker is dan het gevreesde niveau van $ 100. Daarbij spelen zowel korte termijn als lange termijn factoren een rol. Een factor van belang is president Trump. Die heeft afgelopen week nadrukkelijk verklaard dat Saoedi-Arabië een belangrijke bondgenoot is en blijft ondanks de moord op de Iraans-Amerikaanse journalist Khashoggi. Een dergelijke steunbetuiging brengt voor de Saoedi verplichtingen met zich mee. Ze moeten afzien van productiebeperkingen en dat doen ze braaf gelet op de tweets van de Amerikaanse president. In zijn tweets bedankt hij de Saoedi’s dat ze helpen de olieprijs laag te houden. Tegelijkertijd spoort hij hen aan de prijs nog verder omlaag te drukken. 

Er spelen nog andere factoren. Zo begint het erop te lijken dat de boycot van Iraanse olie minder allesomvattend is dan eerder gevreesd. De VS wil een en ander door de vingers zien. Daarnaast blijft de schaliesector in de VS records breken en steeds weer meer vaten produceren dan verwacht. Dat in combinatie met meer OPEC-olie heeft elke vrees voor tekorten doen verdampen ondanks een sterk gegroeide vraag. Daardoor is de olieprijs nagenoeg op hetzelfde niveau als aan het begin van het jaar.

Het grote aanbod van olie en de lage prijs kan verregaande consequenties hebben. Het kan zowel OPEC als de Oil Majors ertoe aanzetten om zoveel mogelijk olie te gaan oppompen voordat de energietransitie zijn vernietigend werk gaat doen. Dat kan heel grote volumes gaan opleveren, omdat nieuwe technologieën het zoeken naar nieuwe velden vereenvoudigd en dus succesvoller gemaakt heeft. Nieuwe technologieën zorgen er ook voor, dat olie steeds efficiënter opgepompt kan worden. In deze wedren lijkt een sleutelrol weggelegd voor de schalieolie. Zoals gezegd, de productie blijft vooralsnog groeien en nu gaan de oil majors zich ook nog eens serieus met schalieolie bemoeien. Ze hebben het geld, de technologie en de infrastructuur om boorproces te versnellen en om in hoog tempo de benodigde pijplijnen aan te leggen om de afvoer van de olie te vergemakkelijken. In het afgelopen jaar leek het erop, dat een gebrekkige infrastructuur voor het transport van olie de productie zou gaan beperkingen. Ook die vrees is ten onrechte gebleken. 

Lage prijzen zullen een disciplinerende uitwerking hebben op de Majors. Ze kunnen niet met geld gaan smijten zoals in een niet zo ver verleden, maar ze zullen alles op alles moeten blijven zetten om ook bij lage prijzen voldoende aan een vat olie te verdienen. Dat begint bij een hoge begrotingsdiscipline. Ook bij lage prijzen hebben de Majors veel geld nodig om bijvoorbeeld een bovengemiddeld dividend uit te keren aan de aandeelhouder. Bovendien moeten ze zich voorbereiden op de energietransitie van morgen.

Natuurlijk kunnen OPEC en Rusland alsnog besluiten om de productie te gaan beperken om zo de prijzen op te stuwen. De kans daarop lijkt niet zo heel groot. Zoals gezegd, de nummer één van OPEC loopt aan de leiband van president Trump. Maar stel dat er toch een beperking komt en de prijzen gaan omhoog, dan zal een hogere productie van schalieolie ervoor zorgen dat de hogere prijzen slechts van korte duur zijn. Mogelijk langdurig hogere prijzen zullen bovendien het tempo van de energietransitie verhogen. Op de niet zo heel lange duur lijkt een nadruk op een hogere productie en een verbetering van de capaciteit een betere optie. Daar komt nog iets bij. OPEC-landen hebben intern orde op zaken gezet zodat ze nu met een olieprijs tussen $ 50 - $ 60 voldoende middelen binnen halen om hun budgettering kloppend te maken. Dat geeft hen meer vrijheid om het eigen marktaandeel te verhogen.

Veel OPEC-landen vrezen bovendien, dat de transitie wel eens veel sneller gaat verlopen dan nu voorzien. Als dat gebeurt, dan heeft dat grote financiële consequenties. Veel olievoorraden in de grond kunnen dan waardeloos worden! Het motto lijkt dan ook: pompen zolang het nog kan. Voor OPEC geldt hetzelfde als voor de Oil Majors. Ook zij moeten een prudent financieel beleid blijven voeren. Sterke prijsdalingen zoals in de afgelopen weken kunnen zomaar heel grote gaten slaan in budgetten. Als ze op de kleintjes blijven letten dan houden ze desondanks voldoende middelen over om in nieuwe capaciteit te investeren en om tegelijkertijd te werken aan een economische diversificatie los van olie.

Kortom, OPEC, schalie en de Oil Majors lijken eerder in te zetten op efficiency en productieverhoging dan op beperkingen. Prijsstijgingen als die in 2018 zullen zich ook in de toekomst blijven voordoen, maar ze zullen naar alle waarschijnlijkheid van korte duur blijken. Dat lijkt ook in 2018 het geval. Grote kans dat in 2019 het favoriete deuntje lower for longer zal zijn!

 

 

0.0
Laatst gewijzigd op: maandag 03 december 2018 16:11
Related Articles: Waarom voelt de wereldeconomie zo kwetsbaar aan? Vijf wereldwijde koopjes Ongelijkheid bedreigt de democratie en de economische wereldorde Dow Chemical en DuPont zetten een wereldwijde stoelendans in beweging! Marc Faber verwacht grote wereldwijde crisis Chinavirus teistert wereldwijd de financiële markten Chinese devaluatie dreigt de wereld in een recessie te drukken Graanprijzen schieten omhoog door wereldwijd slechte weer De dollar moet de wereld gaan redden OPEC overspoelt de wereld met olie
olie