() () () () () () ()

Beurshalte Nieuws Beursnieuws en de laatste beursupdates over aandelen, aandelenmarkten, AEX, grondstoffen, vastgoed en meer.

Kunnen aandelen nog duurder worden?

0 Comments
1982
21 aug 2015

Er zijn steeds meer tekenen, dat de langdurige financiële crisis ook in Europa tot het verleden behoort. Dat kun je onder meer aflezen aan de trends op de financiële markten. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa zijn waarderingen weer op het niveau van voor de crisis. De K/W voor de S&P 500 bedraagt nu 16,7X en die voor de Stoxx 600 15,6X. Dat is royaal boven het historisch gemiddelde van respectievelijk 14,1X en 11,7X.

Met de verwoestende effecten van de laatste twee beurcrashes in he achterhoofd is de vraag gerechtvaardigd of waarderingen nog verder kunnen oplopen zonder voor ongelukken te zorgen. Het antwoord op deze vraag kan wel eens een hartgrondig ja zijn. Koersen zijn allang geen weerspiegeling meer van de trends in de reële economie, maar zijn de consequenties van het beleid van centrale banken. Onder druk van de crisis hebben centrale banken hun doelstelling van het beheersen en controleren van het inflatieniveau losgelaten. Daarvoor in de plaats is een beleid van monetaire verruiming (QE) en het handhaven van een extreem laag renteniveau! De achterliggende gedachte was, dat daardoor de prijs van vermogenstitels omhoog zo gaan. Dat zou het zogeheten wealth effect bij de bezitters van die vermogenstitels stimuleren. Tegelijkertijd duwde QE zowel de korte en lange rente steeds verder omlaag. Die combinatie moest ervoor zorgen, dat de economie een broodnodige stimulans kreeg. Dit beleid is in een opzicht bijzonder. Kwantitatieve verruiming legt wel een dik fundament onder de prijsvorming, maar geen plafond

Die niet expliciet uitgesproken doelstelling om de prijs van vermogenstitels niet door een vloer te laten zakken blijft overeind. Dat is ook het geval nu centrale banken - met de Fed in de voorhoede - geneigd zijn het beleid van verruiming en extreem lage renteniveaus los te laten. Het wealth effect mag niet wegebben en de kredietcyclus moet aangejaagd worden met als ultieme doelstelling de alsmaar kwakkelende economie op te jagen.

Excessieve liquiditeit en kwantitatieve verruiming hebben inflatie teweeg gebracht, niet in de reële economie, maar op de financiële markten. Dat is het resultaat van een beleid, dat de stijging van prijzen van vermogenstitels niet plafonneert. Dat betekent, dat bij ongewijzigd beleid aandelenkoersen kunnen blijven stijgen. Dit houdt dan ook wel weer in, dat de economie niet te hard mag gaan groeien, want dan zullen monetaire autoriteiten gaan verkrappen. De groei mag ook niet te laag zijn, want dan kunnen beleggers teleurgesteld raken. Met dat in het achterhoofd lijkt het onwaarschijnlijk, dat de Fed de rente dit jaar fors gaat verhogen. Er mag beslist geen paniek uitbreken en daarom zal de rente in een reeks van kleine stapjes omhoog gebracht worden. 

Het is ook niet de bedoeling dat de rente stevig omhoog gaat. Financieringskosten moeten nog heel lang laag zijn. Daarom moet ook de rust op de obligatiemarkten gehandhaafd blijven. Fikse rentestappen van centrale banken zouden alleen maar voor veel onrust op de obligatiemarkten zorgen. Die zijn al nerveus genoeg. Een sterk oplopende rente zou voor paniek kunnen zorgen. Kortom het beleid van centrale bankiers lijkt er eerst en vooral op gericht om beleggers en financiële markten gerust te stellen, ook al zeggen ze dat niet hardop!

Word nu lid. Het is gratis.

Aanmelden>

0.0
Laatst gewijzigd op: -/-
Related Articles: Belastingverlaging in de VS goed nieuws voor aandelenmarkten Vijf aandelen die erg kwetsbaar zijn voor een komende correctie Vijf aandelen die de tand des tijds kunnen weerstaan De vijf beste aandelen om de oliemarkt te bespelen Vijf aandelen die Wall Street volledig verkeerd beoordeeld heeft Vijf groeiaandelen die nog steeds koopwaardig zijn Meer indexfondsen dan aandelen Vijf aandelen die het de komende tien jaar gaan maken Vijf aandelen met de potentie de markt jaar in jaar uit te verslaan Beleggers kunnen het klimaat niet langer negeren
Stoxx 600