() () () () () () ()

Beurshalte Nieuws Beursnieuws en de laatste beursupdates over aandelen, aandelenmarkten, AEX, grondstoffen, vastgoed en meer.

Beleggers in olie moeten op de lange termijn denken

0 Comments
1794
03 sep 2014

Burgeroorlogen woeden in verschillende landen van het Midden Oosten. In Oekraïne botsen Russen en Oekraïners steeds heftiger op elkaar en het is eigenlijk alleen maar wachten totdat het zoveelste bestand in Gaza klapt. Spanningen volop zou je zeggen, maar aan de olieprijs is het amper af te lezen. In juni van dit jaar steeg de prijs voor een vat Brentolie naar $115. Sindsdien is de prijs gedaald naar een niveau om en nabij $ 100. 

Het antwoord op de waarom vraag is, dat ondanks alle politieke spanningen de aanvoer vanuit het Midden Oosten niet in gevaar lijkt te komen. Daar komt nog bij, dat in het Westen de olievoorraden alleen maar groter worden. De productie in de VS en in Canada is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid, terwijl de vraag uit de hoek van de Europese raffinaderijen alleen maar gedaald is.

Er is voor het moment een overvloed aan olie. Maar blijft dat ook zo? Niet als we het Internationaal Energie Agentschap (IEA) mogen geloven. Het IEA houdt het zeer wel voor mogelijk, dat op afzienbare termijn de aanvoer uit sommige olieproducerende landen een vraagteken kan worden. Irak is daar een sprekend voorbeeld van. Ondanks heftige strijd met ISIS is de productie nagenoeg niet in gevaar gekomen. Toch leven er twijfels over de lange termijneffecten van de strijd. Nu al zijn er grote infrastructurele problemen en dreigt er een tekort aan water. Deze en nog andere problemen zijn vandaag de dag een sta-in-de-weg om de productie op te voeren. De ambities zijn hoog. Tegen 2020 moeten er dagelijks 8,5 tot 9 miljoen vaten per dag opgepompt worden tegen 3,6 miljoen vaten aan het begin van 2014. Het ligt bijna voor de hand, dat deze ambities te hoog gegrepen zullen blijken, omdat de huidige strijd de problemen alleen maar verergert. Hetzelfde geldt ook voor Libië. De steeds weer oplaaiende burgeroorlog doet vraagtekens zetten bij het vermogen van het land om op de langere termijn voldoende olie op te blijven pompen.

Aanhoudende strijd in het Midden Oosten en nieuwe en oude politieke spanningen in de rest van de wereld maken het meer dan aannemelijk dat de markt hier te gemakkelijk over denkt en daarbij vragen rondom voorraden, aanvoer en beschikbaarheid te licht weegt. Het is om deze reden, dat sommige marktpartijen uitgaan van een prijs voor een vat Brentolie van tenminste $ 130. Ze gaan daarbij niet alleen uit van een moeizame aanvoer vanuit het Midden Oosten, maar ook van een tekortschietende productie in landen als de VS en Mexico.

Natuurlijk zal de productie van bijvoorbeeld schalieolie in de nabije toekomst toenemen. Het is echter twijfelachtig, of die stijging voldoende is om een instabiele aanvoer te compenseren. Die dreiging wordt alleen maar groter als in een aantal landen in de komende jaren een groeiend aantal conventionele olievelden uit productie genomen wordt. Oliemaatschappijen moeten nu al steeds meer investeren om steeds minder nieuwe capaciteit in productie te brengen. Volgens deze sombere scenario’s is het dan ook nagenoeg uitgesloten, dat de markt in staat zal zijn om over pakweg een decennium 100 miljoen vaten per dag omhoog te pompen tegen 90 miljoen nu. De uitdagingen zijn simpelweg te groot ondanks de snelle technologische vooruitgang die het mogelijk maakt onder steeds extremere omstandigheden te gaan boren en op te pompen. Niet de technologie maar de kosten zijn de voornaamste hinderpaal.

0.0
Laatst gewijzigd op: zondag 01 februari 2015 22:39
Related Articles: De wereld zwemt in de olie! Westerse beleggers hebben koudwatervrees voor de Opkomende Markten De vijf beste aandelen om de oliemarkt te bespelen Beleggers dansen weer op de rand van de vulkaan De olie gaat naar $ 40 per vat denkt Goldman Sachs De oliemaatschappijen zijn nog lang niet uit de zorgen De markt gelooft steeds minder in een drastische daling van de olievoorraden De markt voor olie en gas wordt een kopersmarkt Beleggers kunnen het klimaat niet langer negeren Daling olieprijs is geen incident
olie