() () () () () () ()

Beurshalte Nieuws Beursnieuws en de laatste beursupdates over aandelen, aandelenmarkten, AEX, grondstoffen, vastgoed en meer.

Europese bedrijven weten niet wat ze met al hun geld moeten doen

0 Comments
1634
26 mei 2015

De crisis, de lage rente en de lage inflatie, het zijn zaken die veel zekerheden voor bedrijven ondermijnd hebben. Zo was het tot voor kort gebruikelijk, dat bedrijven betaalden voor een lening en dat ze een mooie vergoeding kregen voor het aanhouden van reserves. Die waarheden gelden vandaag de dag niet meer. Grote bedrijven kunnen tegen een extreem lage vergoeding geld lenen, maar ze ontvangen ook bijna niets meer voor hun tegoeden. De Britse bank HSBC is de laatste in een steeds langere rij van financiële instellingen die een vergoeding eisen van bedrijven die bij de bank deposito’s willen aanhouden.

Vooral Europese bedrijven zien zich nu voor de vraag gesteld wat ze met al die stapels geld aan moeten, waar ze amper of geen vergoeding meer voor krijgen. Het gaat inderdaad om heel veel geld en om heel veel bedrijven. In 2014 ging het om een bedrag van meer dan $ 1 biljoen en het ziet er niet naar uit, dat dit bedrag in 2015 zal slinken. De wens om zoveel mogelijk cash te verzamelen is een uitdrukking van de onzekerheid die het Europese bedrijfsleven, groot en klein, bevangen heeft. Uiteraard trekken enkele sectoren van de economie profijt van de extreem lage rente. Het gaat dan om de telecomsector en de nutsbedrijven. Berdrijven in die sectoren torsen nog vaak hoge schulden met zich mee, maar kunnen die nu goedkoop herfinancieren waardoor de lasten minder worden.

Het moge duidelijk zijn, dat het voordeel van de enkeling niet opweegt tegen het nadeel van de velen. Bedrijven met grote tegoeden bij banken beginnen zich steeds nadrukkelijker achter de oren te krabben nu al dat geld nagenoeg niets meer opbrengt. Als bedrijven het zelf niet doen, dan merken ze wel dat steeds meer beleggers openlijk ontevreden worden en steeds lastigere vragen gaan stellen. Ze willen van de bedrijven weten, waarom die de gelden niet nuttiger en winstgevender kunnen aanwenden. In sommige gevallen zijn bedrijven al gezwicht voor de eisen van beleggers. Zo heeft Vivendi onder druk van activistische beleggers het dividend verhoogd. Die zagen tandenknarsend toe hoe het bedrijf op een stapel geld zat van maar liefst € 15 miljard. Goed voordoen, doet goed navolgen. 

Het zou goed kunnen, dat Vivendi de toon heeft gezet en dat naar Amerikaans voorbeeld de Europese bedrijven steeds meer eigen aandelen gaan inkopen om de koers van het aandeel te steunen. Groei en dus koersstijging zijn vandaag de dag niet langer vanzelfsprekend is. Ze zien zich waarschijnlijk ook gedwongen om een hoger dividend uit te keren om de belegger aan zich te binden. In 2014 werd al een bedrag van € 250 miljard gereserveerd voor beide programma’s. Dat was bijna evenveel als in het topjaar 2007. Het is echter niet overdonderend als we naar het Amerikaanse voorbeeld kijken. Dit jaar zullen Amerikaanse bedrijven voor meer dan $ 1 biljoen besteden aan terugkoop eigen aandelen en het verhogen van dividenden.

Een andere mogelijkheid om het geld te besteden is door het pad van fusie en overnames op te gaan. Ook hier zien we meer beweging, maar ook hier lopen Europese bedrijven ver achter bij hun Amerikaanse collega’s. Opnieuw wordt de vraag niet gesteld of fusies en overnames wel zo profijtelijk zijn. Het verleden leert, dat dat vaak niet het geval is. Een ding doen bedrijven amper of niet en dat is het geld investeren in economisch nuttige activiteiten. Bedrijven en beleggers zien blijkbaar nog steeds te weinig winstgevende mogelijkheden. Bedrijven, beleggers en burgers kunnen in de nabije toekomst een hoge rekening betalen  voor deze risico-averse opstelling. Er zal minder expansie zijn en minder groei dan nodig en mogelijk is! Dat geldt voor de Verenigde Staten, maar zeer zeker ook voor Europa!

0.0
Laatst gewijzigd op: -/-
Related Articles: Europese banken in het nauw Shell laat zich niet opjagen Vijf potentiƫle winnaars die u niet kent De Europese Unie is de verrassing van 2017 Chemie ruikt geld De oliemaatschappijen zijn nog lang niet uit de zorgen Beleggers kunnen het klimaat niet langer negeren Dow Jones index zegt niets over economie Verzekeraars doen het rustig aan in 2017 Farmaceutische bedrijven vrezen de publieke verontwaardiging
euro