() () () () () () ()

Beurshalte Nieuws Beursnieuws en de laatste beursupdates over aandelen, aandelenmarkten, AEX, grondstoffen, vastgoed en meer.

Komt er toch een tekort aan arbeidskrachten?

0 Comments
1331
31 jul 2015

Het befaamde Amerikaanse blad, the Atlantic wijdde onlangs een lang artikel aan de toekomst van de arbeidsmarkt. De titel van het stuk luidde: a world without work. Het was een weinig opwekkend stuk. Vaste banen gaan verdwijnen, mensen gaan van tijdelijke baan naar tijdelijke baan, van opdracht naar opdracht en moeten maar hopen niet in armoede weg te zinken. The Atlantic staat niet alleen in deze opvatting. Steeds meer economen en arbeidsmarktdeskundigen voorspellen dat de machine de mens gaat verdringen. Intelligente software en robotten nemen steeds meer werk uit handen en heus niet alleen van laaggeschoolden, maar ook van hooggeschoolden.

Zal het werkelijk zo’n vaart lopen en is bovenstaande trend onstuitbaar? Nee, denkt een kleine minderheid. Zij wijzen op zeer ongunstige demografische trends in de meeste landen van Europa, in de Verenigde Staten en in landen als Japan en China. In al die landen neemt de vergrijzing in hoog tempo toe, terwijl de aanwas van onderop steeds meer opdroogt. Het kan niet anders of dit moet positieve gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, zo denkt deze  minderheid. Recente cijfers ondersteunen hun opvatting. Al enkele decennia stagneert de loonontwikkeling in veel Westerse landen. Werkgevers exporteerden massaal banen naar landen als China en Vietnam. Het aandeel van arbeid in het nationaal inkomen liep hierdoor steeds verder terug. In 2013 bijvoorbeeld was in de Verenigde Staten het aandeel van arbeid gedaald naar 56,4%, een naoorlogs dieptepunt. In 2014 was het echter weer gestegen naar 56,7%.

Is dit een eenmalige oprisping in een neergaande trend of kan er sprake zijn van een trendbreuk? Het laatste zou zomaar kunnen. Het ILO, the international Labour Organisation, wijst er in een recente studie op, dat het aantal jonge arbeidskrachten in de leeftijd van 15 – 24 jaar wereldwijd jaarlijks met 4 miljoen afneemt. Het aanbod van jonge arbeidskrachten zal de komende jaren steeds sneller afnemen, zo verwacht het ILO, terwijl door de vergrijzing de uitstroom gaat versnellen. In een land als de Verenigde Staten, waar nog sprake is van een bevolkingsgroei, is de trend overduidelijk zichtbaar. In de afgelopen decennia groeide het aantal arbeidskrachten met gemiddeld 10% of meer. Van die massieve toestroom is sinds de crisisjaren met 1,6% nog maar weinig over.

Als bovenstaande trends doorzetten, dan is een tekort op de arbeidsmarkt onvermijdelijk. Dat zal niet alleen het geval zijn in Europa en in de Verenigde Staten, maar ook in een land als China. In laatstgenoemde land dreigt volgens sommige demografen een tsunami aan vergrijzing. Het zou niemand mogen verbazen, dat onder dergelijke omstandigheden werkgevers dieper in de buidel moeten tasten om de beschikking te krijgen over voldoende goed gekwalificeerde arbeidskrachten. En dan gaat het naar alle waarschijnlijkheid niet alleen om hooggeschoold personeel voor de Silicon Valley’s van deze wereld, maar ook om beroepen als vrachtwagenchauffeur. En dan hebben we het maar niet over de zorgsector.

Beleggers doen er goed aan rekening te houden met bovenstaand scenario. Als dat bewaarheid wordt, dan zal er voor hen minder overblijven. Immers de factor arbeid gaat een groter deel van de buit opeisen, waardoor winsten van bedrijven onder druk komen en gaan teruglopen!

Of bovenstaand scenario werkelijkheid gaat worden, zullen we al snel weten. De demografische trends zijn zeker op korte termijn onomkeerbaar. Tegelijkertijd lijkt de technologische ontwikkeling te versnellen. Beurshalte houdt u op de hoogte!

Word nu lid. Het is gratis.

Aanmelden>

0.0
Laatst gewijzigd op: vrijdag 31 juli 2015 09:57
Related Articles: Lower for longer of toch forse prijsstijgingen Er dreigt een serieus tekort aan koffie De kater komt altijd na het feest, ook voor oliemaatschappijen Komt na het zuur eindelijk het zoet? Die snelle groei, die komt er niet meer Helikopter Ben komt eraan! ECB duur uit door een tekort aan schatkistpapier Nestlé verhoogt toch het dividend Dreigende tekort aan koffie en cacao
werken