() () () () () () ()

Beurshalte Nieuws Beursnieuws en de laatste beursupdates over aandelen, aandelenmarkten, AEX, grondstoffen, vastgoed en meer.

China moet op zoek naar gastarbeiders

0 Comments
2828
28 okt 2015

Een van de grote problemen, waar de wereldeconomie de komende decennia mee te kampen heeft, is dat van de vergrijzing. In Europa ziet Duitsland zijn inwonertal jaarlijks met 100 000 afnemen. In Japan en in Singapore gaat het verhoudingsgewijs om nog grotere aantallen. Koploper in de vergrijzing is waarschijnlijk China. Die koppositie is te danken aan de een-kind-politiek van voorzitter Mao uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.


Figure 2 Gevolgen van de vergrijzing zijn groot voor China

Toen was die politiek te begrijpen. China dreigde te bezwijken onder een bevolkingsexplosie van ongekende omvang. Het beleid heeft de demografische ontwikkeling van het land dragelijk gemaakt, maar na een halve eeuw begint duidelijk te worden dat deze politiek ook schaduwzijden heeft. De Chinese beroepsbevolking is al in 2012 gaan krimpen en die krimp gaat de komende decennia alleen maar sneller. Zoals zaken er nu uitzien staan in 2015 slechts 1,6 werkenden tegenover een gepensioneerde. Dat onaantrekkelijke vooruitzicht is voor de Chinese regering voldoende reden om in actie te komen. Het ziet ernaar uit dat op korte termijn de oude politiek komt te vervallen en dat elk gezin twee kinderen mag tellen. Op het Chinese platteland is dat nu al het geval, maar nog niet in de steden.

Gaat deze beleidswijziging werken? Zullen meer geboortes de negatieve gevolgen van de vergrijzing kunnen dempen? Er is reden om aan te nemen van niet. Naar het zich laat aanzien zullen maar een handjevol stedelijke stelletjes meer dan een kind wensen als ze al kinderen willen. Net zoals in de rest van de wereld verkiezen ook de Chinese stedelijke bruidsparen welvaart boven kinderen. Uit studies blijkt, dat tussen 2000 – 2005 in nagenoeg alle provincies de voortschrijdende urbanisatie hand in hand ging met een daling van de vruchtbaarheid. Meer en betere kinderopvang of ouderschapsverlof doen weinig af aan deze dalende trend.

Wil China het tij van de vergrijzing enigszins keren, dan zijn drastischere stappen nodig. De eerste stap is uiteraard om elke beperking van het kindertal te schrappen. Dat zou zeker op het platteland meer geboortes opleveren. Welbeschouwd rest China maar ėėn reële optie en dat is die van het stimuleren van de immigratie. In de praktijk is die ontwikkeling al gestart. Op meerdere plaatsen in China zijn al gemeenschappen van immigranten uit bijvoorbeeld Afrika of uit meerdere Arabische landen. De omvang varieert van enkele tienduizenden tot enkele honderdduizenden. Er bivakkeren ook honderdduizenden westerlingen voor kortere of langere tijd in China. De sterkst groeiende groep van immigranten vormen de arbeiders uit de rest van Zuidoost Azië. Die bevolken steeds vaker de fabrieken in het Zuiden van China, waar de aanvoer vanuit het Chinese platteland stokt. Officieel bestaan die arbeiders natuurlijk niet, maar de Chinese media berichten er wel over. 

Figure 3 Daling aanbod van arbeid komt in heel Azië voor

Zoals in zoveel andere landen moet een deel van de overheid, maar ook de bevolking, niet zo veel hebben van buitenlanders. Zaken als naturalisatie en intigratie zijn nog nagenoeg onbespreekbare begrippen. Een aanpassing van regels en wetgeving op korte termijn ligt derhalve niet voor de hand. Toch lijkt er op den duur niet aan te ontkomen. Chinese fabrieken moeten steeds vaker vechten om de schaarser wordende arbeider en tegelijkertijd concurreren met de fabrieken van de buren. Maar niet alleen de fabrieken zitten te springen om immigrante werknemers, ook in de horeca en in de gezondheidszorg kunnen ze een vreemde hand steeds vaker gebruiken. Er wacht de Chinese overheid de schone taak om zijn bevolking uit te leggen om zijn emotionele bezwaren tegen buitenlanders op te geven of ten minste in te slikken. Dat is geen geringe taak, zoals we dat in Nederland maar al te goed weten! Voor veel Nederlandse en westerse werkgevers zal het ook even slikken zijn. De eindeloos grote pool van goedkope arbeid gaat ook voor hen opdrogen.

Word nu lid. Het is gratis.

Aanmelden>

0.0
Laatst gewijzigd op: -/-
Related Articles: Voor het Franse Carrefour zijn robots de sleutel naar de toekomst De olie gaat naar $ 40 per vat denkt Goldman Sachs Vijf potentiële winnaars die u niet kent China is blij met de Parijse beslissing van Trump De lange weg van OPEC naar de productiebeperking Vijf aandelen die u moet hebben in 2017 Winnaars en verliezers onder president Trump 4 winnaars in Cloud computing China doet goede zaken in Europa 5 energieaandelen waar u beter eerst goed naar kijkt in het 4de kwartaal
china