() () () () () () ()

Beurshalte Nieuws Beursnieuws en de laatste beursupdates over aandelen, aandelenmarkten, AEX, grondstoffen, vastgoed en meer.

De toekomst van de globalisering

0 Comments
4342
18 nov 2016

Globalisering is te definiëren als een proces waarbij economieën, markten, naties en volkeren geleidelijk aan een steeds grotere onderlinge afhankelijkheid gaan vertonen, dat kan uitmonden in verdergaande integratie. Globalisering is ongetwijfeld de belangrijkste economische factor van de afgelopen decennia geweest en de successen zijn aanwijsbaar groot. Drijvende krachten achter het proces waren de Val van de Muur, de liberalisering van de handel en de onstuitbare opkomst van China.

Zeker sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 lijkt er een vertraging op te treden. De groei van handelsvolumes is sindsdien nagenoeg tot stilstand gekomen, zoals the DHL Global Connectedness Index, opgesteld door the Center for the Globalization of Education and Management, laat zien. Als je wat verder terug kijkt dan is te zien dat het proces van globalisering nog steeds doorzet, zij het dat het meer op voorthobbelen lijkt. Het was juist dat moeizaam voortbewegen van het proces en de onduidelijkheid over de richting dat Credit Suisse ertoe bracht om in 2015 een studie naar globalisering te publiceren: The End of Globalization or a more Multipolar World?

De auteurs tonen zich warm voorstander van globalisering. Dat leidt in hun ogen op den duur tot meer democratie, meer welvaart wereldwijd en mondt uit in ‘open’ samenlevingen. Ze tonen zich echter ook niet blind voor factoren die al in 2015 een grote bedreiging vormden voor het voortduren van het proces van globalisering. Ze noemen onder meer hoge schuldenlasten, grote migratiestromen, grote inkomens- en vermogensongelijkheden en het opbloeien van allerlei barrières die de internationale handel bemoeilijken. 

In hun ogen zijn er daarom maar twee min of meer reële scenario’s voor de toekomst van de globalisering. Het eerste scenario is, dat het proces van globalisering geheel tot stilstand komt door handelsbarrières en protectionisme. Het resultaat is dat de economie meer regionaal of zelfs nationaal georiënteerd raakt, gekenmerkt door een lager groeitempo, hoge kapitaalskosten en een vergrote kans op valutaoorlogen. In het 2e scenario valt de wereld uiteen in drie blokken: Amerika, Azië en Europa. In dit multipolaire scenario groeit de handel nog wel, maar is die meer regionaal georiënteerd. De regionalisering van de wereld komt onder meer tot uiting in de groei van regionale financiële centra en regionale valuta’s. De dollar verliest zijn dominante rol. Regionaal georiënteerde bedrijven nemen het stokje over van de wereldwijd werkende multinationals.

Bij Credit Suisse denken ze dat het proces van Globalisering een afslag neemt in de richting van een multipolaire wereld. Ze wijzen op de opkomst van de Opkomende Markten, de aanhoudende financiële en economische crisis in de Westerse wereld en het verschijnen van nieuwe internationale instituties zoals de Asia Infrastructure Investment Bank. Het vermoeden en de voorkeur van Credit Suisse wordt slechts gedeeltelijk bevestigd door de Global Connectedness Index. Uit bovenstaande figuur 1.3 blijkt dat de ‘overall Connectedness’ in 2015 is uitgestegen. Dat lijkt goed nieuws, maar is dat maar ten dele. Het herstel van de connectedness is voornamelijk te danken aan de explosie van informatie. Het niveau van de handelsvolumes en kapitaalsstromen lag in 2015 amper of niet hoger dan in 2014. Het is met andere woorden nog steeds niet helemaal duidelijk welke kant het proces zal opgaan. Er zijn te weinig aanwijzingen voor een hernieuwde bloei, maar evenmin voor het doorzetten van het proces van de globalisering.

Voor the Center of Globalization is de verkiezing van Donald Trump de onzekere troefkaart. Hij is mede gekozen op de golven van woede van de slachtoffers van de globalisering. Zijn opstelling en van het Congres kan van doorslaggevend belang zijn. Als Donald Trump iets vergelijkbaars doet als het voorstellen van een variant op de Smoot-Hawley tariff act uit 1930, dan kan het wel eens afgelopen zijn met het proces van globalisering. De Smoot-Hawley act had tot gevolg dat de VS van een recessie in een depressie belandde, waarna de rest van de wereld volgde. Mocht dat nu opnieuw gebeuren dan is zelfs het multipolaire scenario van Credit Suisse te rooskleurig!

Word nu lid. Het is gratis.

Aanmelden>

Disclaimer: Bovenstaand artikel is geen professioneel beleggingsadvies en het is ook geen uitnodiging om te gaan beleggen. Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het artikel is louter de persoonlijke mening van de auteur.

0.0
Laatst gewijzigd op: -/-
Related Articles: Voor het Franse Carrefour zijn robots de sleutel naar de toekomst BMW en Daimler verschillen in hun kijk op de toekomst van de auto De toekomst voor wind- en zonne-energie oogt steeds rooskleuriger Augmented reality is meer dan toekomstmuziek voor Apple Vijf toekomstige blue-chips die u nu al zou kunnen aanschaffen 5 Nieuwe dividendaandelen met een mooie toekomst Vijf blue chips met een mooie toekomst achter zich Het proces van globalisering loopt ten einde Apple biedt een inkijkje in de toekomst E.ON en RWE worstelen met de toekomst
china Credit Suisse economie